smernice

Vážení členovia Urbáru Martin, p.s., pri spracovaní pozvánky na zhromaždenie došlo k omylu na druhej strane pozvánky /návratka, plnomocenstvo/ v dátume uskutočnenia zhromaždenia. Správne malo byť uvedené: 22. 6. 2019. Návratky s týmto omylom budeme považovať za platné.

Za vzniknuté nedoruzumenie sa všetkým členom Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo ospravedlňujeme. S úctou Ing. Ján Hlavaj, predseda Urbáru Martin

smernice

Návrh nového znenia „Zmluvy o spoločenstve“ nájdete v sekcii „Dokumenty“ :