• k tomu je potrebná žiadosť člena Urbáru
  • profesijný životopis záujemcu o umiestnenie na kandidátku do orgánov UMT a SBU