List – príhovor podielnikom
Ing. Ján Buchanec

Jana Hlavajová


Ing. Vladimír Švehla

Pozvánka na mimoriadne zhromaždenie podielnikov

Výzva pre podnieľnikov Urbár Martin