Novinky
Predaj palivového dreva
Ak máte záujem o palivové drevo kontaktujte prosím priamo naše obchodné oddelenie na tel. čísle: 0917 565 619 alebo emaile: urbarmt@urbarmt.sk

Napriek tomu, že sa UMT snaží vyhovieť zvýšenému dopytu po palivovom dreve, môžu sa dočasne vyskytnúť výpadky v našej produkcií. Prosíme vás preto o zhovievavosť.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Aktuálny cenník palivového dreva:
Notárska zápisnica zo zhromaždenie podielnikov Urbáru Martin p. s. konaného dňa 3. 12. 2021
Výbor Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo v Martine a výbor Spolku bývalých urbarialistov, lesné hospodárstvo v Martine oznamujú všetkým podielnikom / členom , že zhromaždenie podielnikov / členov prebehlo korešpondenčnou formou dňa 03. 12. 2021 o 14:00 hodine v priestoroch zasadačky v budove urbárne UMT p.s. , Hrdinov SNP 42, 036 01 Martin,

Výsledky hlasovania, ako aj jednotlivé uznesenia sú obsiahnuté v notárskej zápisnici, ktorú si možete prečítať ( ako aj stiahnuť ) práve tu:

Notárska zápisnica :
Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk

Tel.: 043 / 423 73 29
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0911 968 000
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00
V prípade, že ste podielník alebo obchodný partner UMT máte možnosť využiť rozšírený prístup k ďalším informáciam určeným len pre vás. Pre tento prístup je potrebné byť prihlásený.
Ak máte záujem o tieto informácie a ešte nie ste registrovaný, môžete tak urobiť kliknutím na tlačítko: "Registrovať"