Entries by

Zápisnica z valného zhromaždenia 22.6.2019

V zmysle uznesenia Výboru zverejňujeme zápisnicu z valného zhromaždenia konaného dňa 22.6.2019 spolu s prílohami : Zápisnica z valného zhromaždenia 22. 6. 2019 stiahnuť Celkové výsledky hlasovania stiahnuť Správa o hospodárení ( Ing. Hlavaj) stiahnuť Správa dozornej rady ( RNDr. Hudec) , Správa revíznej komisie ( Ing.Branický ) stiahnuť Správa o lesnej činnosti ( p. […]