Entries by

Upozornenie ! plnomocenstvo k valnému zhromaždeniu

Vážení členovia Urbáru Martin, p.s., pri spracovaní pozvánky na zhromaždenie došlo k omylu na druhej strane pozvánky /návratka, plnomocenstvo/ v dátume uskutočnenia zhromaždenia. Správne malo byť uvedené: 22. 6. 2019. Návratky s týmto omylom budeme považovať za platné. Za vzniknuté nedoruzumenie sa všetkým členom Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo ospravedlňujeme. S úctou Ing. Ján Hlavaj, predseda […]

Pozvánka na Valné zhromaždenie

Dňa 22.6.2019 sa uskutoční valné zhromaždenie podielnikov Spolku bývalých urbarialistov Martin – lesné hospodárstvo a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo Miesto : zasadačka MsÚ v Martine, Vajanského námestie 1 Zhromaždenie – pozvánka 22. 6. 2019

Investície do lesníckych technológií

Hlavný cieľ : Cieľom predloženého projektu je zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom zlepšenia postupov obhospodarovania lesov. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné obstaranie novej lesnej techniky. Projekt je zameraný na nákup novej modernej lesníckej technológie, ktorá zvýši efektivitu výrobných faktorov v lesnom hospodárstve a zlepší spôsob obhospodarovania lesa. Zároveň zabezpečí zlepšenie životného prostredia z dôvodu […]

Pozvánka na valné zhromaždenie 25.6.2016

Pozývame vás na valné zhromaždenie podielnikov Spolku bývalých urbarialistov Martin – lesné hospodárstvo a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo, ktoré sa bude konať dňa 25.6.2016 v zasadačke Mestského úradu v Martin, Vajanského nám. 1.

Nový web

Vážení návštevníci. Dovoľte, aby sme vám predstavili našu prvú oficiálnu web prezentáciu. Prostredníctvom stránky vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa urbáru. Na stránke nájdete základné platné dokumenty, pripravované dokumenty k pripomienkovaniu ako aj aktuality z diania v spoločnosti. Privítame aktivitu členov a  námety vedúce k vylepšeniu stránky. Po obsahovej stránke bude za stránku […]