Mimoriadne zhromaždenie Urbáru Martin, p.s., dňa 5. 3. 2021
Životopisy uchádzačov