Dokumenty zo zasadnutia výboru z 25.11.2020

Zápisnica zo zasadnutia výboru UMT konaného 9.12.2019 o 15,00 hod v budove UMT :