Urbár Martin hospodári na cca 2.800 ha lesných pozemkov, ktoré sú rozdelené na 3 lesnícke obvody :

  • LO Bystrička
  • LO Stráne a Javorná dolina
  • LO Kantor