Zápisnica zo zasadnutia výboru UMT konaného 7.10.2019 o 15,00 hod v budove UMT.

Zápisnica č. 140 na stiahnutie