Zápisnica z valného zhromaždenia SBU Martin 23.6.2018 v Martine o 10,00

Zápisnica zo zasadnutia výboru UMT konaného 9.12.2019 o 15,00 hod v budove UMT :