Entries by

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Názov výzvy: Výzva na predkladanie ponúk Predmet výzvy : Investície do lesníckych technológií – Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo Vyhlasovateľ: Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo, Hrdinov SNP 43, 036 01 Martin   Lehota na predkladanie ponúk: 6.4.2018 do 15:00 hod   Príloha č.1 – Súťažné podklady   Vyzva na predkladanie ponuk_UR MARTIN Sutazne podklady_UR MARTIN Príloha c1 […]