Entries by

Príhovor podielnikom

Vážení členovia Spolku bývalých urbarialistov Martin. Dovoľte nám, aby sme sa Vám menom výboru Urbáru Martin prihovorili pri veľmi smutnej udalosti v histórií spoločnosti Urbáru Martin, a to je úmrtie nášho dlhoročného predsedu Jána Hlavaja. Odišiel nielen náš dlhoročný predseda, ale aj odborník, priateľ, kolega… Život však ide ďalej, a asi keby nám ešte teraz […]