List – príhovor podielnikom
Ing. Ján Buchanec

Jana Hlavajová


Ing. Vladimír Švehla