Mimoriadne zhromaždenie Urbáru Martin, p.s., dňa 5. 3. 2021

Pozvánka na mimoriadne zhromaždenie podielnikov

Výzva pre podnieľnikov Urbár Martin
Životopisy uchádzačov