Zápisnica z valného zhromaždenia SBU Martin 23.6.2018 v Martine o 10,00

V zmysle uznesenia Výboru zverejňujeme zápisnicu z valného zhromaždenia konaného dňa 22.6.2019 spolu s prílohami :

Zápisnica z valného zhromaždenia 22. 6. 2019

stiahnuť

Celkové výsledky hlasovania

stiahnuť

Správa o hospodárení ( Ing. Hlavaj)

stiahnuť

Správa dozornej rady ( RNDr. Hudec) , Správa revíznej komisie ( Ing.Branický )

stiahnuť

Správa o lesnej činnosti ( p. Záborský)

stiahnuť

Výmera pozemkov UMT

stiahnuť

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev

stiahnuť