smernice

Oznámenie o rozhodnutí riadneho zhromaždenia Urbáru Martin

Notárska zápisnica


Hlasovací lístok č.1 – predseda UMT, kandidáti člena výboru UMT


kandidáti do dozornej rady UMT

Hlasovací lístok č.2 – predseda SBU, kandidáti na člena výboru a revíznej komisie SBU