Pozvánka na mimoriadne zhromaždenie podielnikov

Výzva pre podnieľnikov Urbár Martin