Články


Hlasovací lístok č.1 – predseda UMT, kandidáti člena výboru UMT


kandidáti do dozornej rady UMT

Hlasovací lístok č.2 – predseda SBU, kandidáti na člena výboru a revíznej komisie SBUV zmysle uznesenia Výboru zverejňujeme zápisnicu z valného zhromaždenia konaného dňa 22.6.2019 spolu s prílohami :

Zápisnica z valného zhromaždenia 22. 6. 2019

stiahnuť

Celkové výsledky hlasovania

stiahnuť

Správa o hospodárení ( Ing. Hlavaj)

stiahnuť

Správa dozornej rady ( RNDr. Hudec) , Správa revíznej komisie ( Ing.Branický )

stiahnuť

Správa o lesnej činnosti ( p. Záborský)

stiahnuť

Výmera pozemkov UMT

stiahnuť

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev

stiahnuť

Dňa 22.6.2019 sa uskutoční valné zhromaždenie podielnikov Spolku bývalých urbarialistov Martin – lesné hospodárstvo a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo

Miesto : zasadačka MsÚ v Martine, Vajanského námestie 1

Zhromaždenie – pozvánka 22. 6. 2019

Pozývame vás na valné zhromaždenie podielnikov Spolku bývalých urbarialistov Martin – lesné hospodárstvo a členov Urbáru Martin, pozemkové spoločenstvo, ktoré sa bude konať dňa 25.6.2016 v zasadačke Mestského úradu v Martin, Vajanského nám. 1.

Pozvánka2016