Články

smernice

Oznámenie o rozhodnutí riadneho zhromaždenia Urbáru Martin

Notárska zápisnica