Zápisnica z valného zhromaždenia SBU Martin 23.6.2018 v Martine o 10,00