Zápisnica zo zasadnutia výboru konaného 10.2.2020 :