Zápisnica zo zasadnutia výboru konaného 2.3.2020 :