Zápisnica zo zasadnutia výboru konaného 8.6.2020 :