Zápisnica zo zasadnutia výboru UMT konaného 9.12.2019 o 15,00 hod v budove UMT :