Zápisnica zo zasadnutia výboru UMT konaného 9.9.2019 o 15,00 hod v budove UMT.

Zápisnica č. 139 na stiahnutie