Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk

Tel.: 0917 565 619
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0911 968 000
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00

Obchodné súťaže
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať ťažbu a približovanie dreva v rozsahu cca 400 m2 . Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 16.4.2024 09:00 hod. sídlo UMT p.s.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať ťažbu a približovanie dreva v rozsahu cca 900 m2 a cca 11 ha prebierok a prerezávok. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 18. 3. 2024 09:00 hod. sídlo UMT p.s.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Predaj cca 600 m3 drevnej hmoty v dĺžkach.
Ponúkame na predaj cca 520 m3 surovej drevnej hmoty v dĺžkach(SM: B+KH). Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 4. 3. 2024 o 9:00 hod. na OM Hlavná dolina Javorna
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Predaj cca 520 m3 drevnej hmoty v dĺžkach.
Ponúkame na predaj cca 600 m3 surovej drevnej hmoty v dĺžkach(SM: B+KH). Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 2. 2. 2024 o 9:00 hod. sídlo UMT p.s.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať ťažbu a približovanie dreva v rozsahu cca 9000 m2 a 7,7 ha prebierok do 50. rokov. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 23. 1. 2024 o 9:00 hod. sídlo UMT p.s.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva - k. kalamita
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať ťažbu a približovanie dreva v rozsahu cca 9000 m2 a 15,5 ha prebierok do 50. rokov. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 23. 1. 2024 o 9:00 hod. sídlo UMT p.s.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Predaj cca 300+ m3 drevnej hmoty v dĺžkach.
Ponúkame na predaj cca 300+ m3 surovej drevnej hmoty v dĺžkach. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 24.11.2023 o 9:00 hod. na OM Chata Kaplná-Kantor
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva - k. kalamita
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať spracovanie kôrovcovej a vetrovej kalamity v rozsahu cca 2100 m2 . Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční
dňa 25. 10. 2023 o 8:00 hod. sídlo UMT p.s.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva - k. kalamita
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať prerezávku a spracovanie kôrovcovej kalamity - v rozsahu cca 2100 m2 . Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 3. 8. 2023 o 8:00 hod. chata Kaplna-Kantor.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva - k. kalamita
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať prerezávku a spracovanie kôrovcovej kalamity - v rozsahu cca 300 m2 . Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 31. 7. 2023 o 9:00 hod. v sídle UMT.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva - k. kalamita
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať prerezávku a spracovanie kôrovcovej kalamity - v rozsahu cca 450 m2 . Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 20. 7. 2023 o 9:00 hod. v sídle UMT.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva - k. kalamita
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať spracovanie kôrovcovej kalamity - v rozsahu cca 350 m2 . Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 28. 6. 2023 o 9:00 hod. v sídle UMT.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Predaj cca 400+ m3 drevnej hmoty v dĺžkach.
Ponúkame na predaj cca 400+ m3 surovej drevnej hmoty v dĺžkach. Plus opcia na 400 m3 drevnej hmoty v dĺžkach. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 21. 6. 2023 o 9:00 hod. na OM Hlavná dolina Javorna
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania: