Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk

Tel.: 0917 565 619
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0903 264 321
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00

Obchodné súťaže
Predaj cca 300+ m3 drevnej hmoty v dĺžkach.
Ponúkame na predaj cca 300+ m3 surovej drevnej hmoty v dĺžkach. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 24.11.2023 o 9:00 hod. na OM Chata Kaplná-Kantor
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva - k. kalamita
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať spracovanie kôrovcovej a vetrovej kalamity v rozsahu cca 2100 m2 . Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční
dňa 25. 10. 2023 o 8:00 hod. sídlo UMT p.s.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva - k. kalamita
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať prerezávku a spracovanie kôrovcovej kalamity - v rozsahu cca 2100 m2 . Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 3. 8. 2023 o 8:00 hod. chata Kaplna-Kantor.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva - k. kalamita
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať prerezávku a spracovanie kôrovcovej kalamity - v rozsahu cca 300 m2 . Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 31. 7. 2023 o 9:00 hod. v sídle UMT.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva - k. kalamita
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať prerezávku a spracovanie kôrovcovej kalamity - v rozsahu cca 450 m2 . Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 20. 7. 2023 o 9:00 hod. v sídle UMT.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva - k. kalamita
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať spracovanie kôrovcovej kalamity - v rozsahu cca 350 m2 . Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 28. 6. 2023 o 9:00 hod. v sídle UMT.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Predaj cca 400+ m3 drevnej hmoty v dĺžkach.
Ponúkame na predaj cca 400+ m3 surovej drevnej hmoty v dĺžkach. Plus opcia na 400 m3 drevnej hmoty v dĺžkach. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 21. 6. 2023 o 9:00 hod. na OM Hlavná dolina Javorna
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Predaj cca 200+ m3 drevnej hmoty v dĺžkach a výrezoch.
Ponúkame na predaj cca 200+ m3 surovej drevnej hmoty v dĺžkach. Plus opcia na 300 m3 drevnej hmoty v dĺžkach. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 14. 6. 2023 o 9:00 hod v sídle UMTp.s.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva - v. kalamita
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať spracovanie kôrovcovej kalamity - v rozsahu cca 450 m2 . Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 31. 5. 2023 v sídle UMT.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva - v. kalamita
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať spracovanie kôrovcovej kalamity - v rozsahu cca 450 m2 a prebierky a prerezávky v rozsahu 2 ha. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 23. 5. 2023 na Sklade LU Javorná.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Ponuka na ťažbu a približovanie dreva - v. kalamita
UMT ponúka zhotoviteľom vykonať spracovanie vetrovej kalamity - v rozsahu cca 400 m2. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 27. 4. 2023. V prípade záujmu ako dodavateľ kontaktujte obchodné oddelenie UMT p.s.
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Predaj cca 650+ m3 drevnej hmoty v dĺžkach a výrezoch.
Ponúkame na predaj cca 650+ m3 surovej drevnej hmoty v dĺžkach. Plus opcia na 650 m3 drvnej hmoty v dĺžkach. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 21. 4. 2023 o 9:00 hod, OM Hlavná dolina Javorna
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania:
Predaj cca 1000+ m3 drevnej hmoty v dĺžkach a výrezoch.
Ponúkame na predaj cca 1000+ m3 surovej drevnej hmoty v dĺžkach. Plus opcia na 1250 m3 drvnej hmoty v dĺžkach. Obhliadka a výberové konanie sa uskutoční dňa 6. 4. 2023 o 9:00 hod, OM Hlavná dolina Javorna
V prípade záujmu kontaktujte naše obchodné oddelenie>
Zadanie výberového konania: