Urbár Martin p. s.
Hrdinov SNP 43,
036 01 Martin
Slovenská republika

IČO: 14 22 55 57
DIČ: 2020432326
IČ DPH: SK2020432326

Ekonomické oddelenie
E-mail: ekonom@urbarmt.sk
Mobil: 0903 044 350
Tel.: 043 / 423 73 29
Obchodné oddelenie
E-mail: obchod@urbarmt.sk
Mobil: 0911 991 545
Tel.: 043 / 423 73 29
Predseda výboru UMT
E-mail: predseda@urbarmt.sk
Tel.: 0905 796 998
Výbor UMT
E-mail: vybor@urbarmt.sk
Tel.: 043 / 423 73 29
Dozorná rada UMT
E-mail: dr@urbarmt.sk
Tel.: 0911 968 000
Palivové drevo
E-mail: urbarmt@urbarmt.sk
Tel.: 0917 565 619
Prevádzkové hodiny
Pondelok - piatok
8:00 - 15:30
Hodiny pre verejnosť
Pondelok - piatok
8:00 - 11:00
V prípade, že ste podielník alebo obchodný partner UMT máte možnosť využiť rozšírený prístup k ďalším informáciam určeným len pre vás. Pre tento prístup je potrebné byť prihlásený.
Ak máte záujem o tieto informácie a ešte nie ste registrovaný, môžete tak urobiť kliknutím na tlačítko: "Registrovať"

Novinky
Valné zhromaždenie podielníkov UMT 2021
Vážení podielníci, dovoľujeme si vás informovať, že orgány UMT začali s prípravou riadneho valného zhromaždenia v prezenčnej forme. Termín je stanovený na 9. októbra 2021 o 10:00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Martine, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin.

Tešíme sa na vašu účasť.
Výsadba 170 000 stromčekov v prvom polroku 2021
Ako každý rok aj v roku 2021 je jednou z priorít vedenia UMT zabezpečenie včasnej výsadby sadeníc na všetkých ťažobných plochách. Preto aj v tomto roku pokračujeme s výsadbou sadeníc z našej lesnej škôlky. Na jar sme z vlastných kapacít, za hojnej pomoci sezónnych zamestancov vysadili 170 000 sadeníc.
UMT je dlhodobo jedným z lídrov v tejto oblasti. Dôraz je pritom kladený na kvalitu ako aj skladbu sadeníc.

Myslíme na budúcnosť.
Rozšírenie produkcie palivového dreva
UMT sa dlhodobo venuje produkcií kvalitatívneho palivového dreva. Nakoľko je o tento produkt v poslednom čase zvýšený záujem, UMT sa snaží vyhovieť dopytu a navýšiť produkciu. To však znamená dobudovanie technologického parku ako aj zabezpečenie dostatku drevnej hmoty.
Preto sa v týchto dňoch môžu vyskytnúť výpadky v našich dodávkach. Prosíme vás o zhovievavosť, pracujeme na vašej dodávke.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.